Člani Upravnega odbora Dijaške skupnosti Ljubljana v šolskem letu 2016/17 so:

  • Rok Kofol, predsednik, dijak 4. letnika Srednje lesarske šole Ljubljana

 Kofol

  • Kristijan Briški, podpredsednik, dijak 2. letnika Škofijske klasične gimnazije

 Briski

  • Max Marolt, dijak 3. letnika Gimnazije Poljane

Marolt

  • Urban Trampuš, dijak 4. letnika Gimnazije Bežigrad

Trampus