Parlament DSL je najvišje predstavniško telo DSL, ki ga sestavljajo predstavnice in predstavniki šolskih dijaških skupnosti srednjih šol, ki delujejo na območju Mestne občine Ljubljana in občine ŠkofIjica. Znotraj šolskih centrov ima vsaka šolska dijaška skupnost posamezne srednje šole svoj predstavniški mandat, ki je enak enemu glasu.

Predstavniki se imenujejo poslanke in poslanci parlamenta DSL. Njihova naloga je vsako leto izvoliti petčlanski upravni odbor DSL, v razpravah pa podajajo tudi svoje predloge in pobude glede delovanja Dijaške skupnosti Ljubljana.

Poslanci se v okviru parlamenta DSL skupaj z upravnim odborom DSL sestajajo večkrat letno na rednih in izrednih sejah parlamenta DSL, ki so javne, tako da se jih lahko udeleži vsaka dijakinja ali dijak iz srednjih šol v Mestni občini Ljubljana in Občini Škofljica. Na sejah potekajo razprave o projektih, ki jih izvaja DSL za dijake, o dijaški problematiki, hkrati pa velikokrat iščemo nove ideje za prihodnje projekte.